TamViet Software Ltd.,Co.

Accounting Software


You are not connected. Please login or register

một số giải pháp về giá thành của phần mềm Vinet (phần mềm giá thành)

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Cung cấp, Tư vấn, giải pháp và hướng dẫn sử dụng phần mềm các loại: 093 494 1098 (Nguyễn Ngọc Toàn) - toannn.tamvietco@yahoo.com.vn

Một số giải pháp về giá thành phần mềm Vinet:
Những các tính giá thành phần mềm Vinet thường xuyên áp dụng triển khai tính cho khách hàng:
1.Tính giá thành theo phương pháp giản đơn: dành cho những công ty chỉ tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành đơn giản, không sản xuất qua nhiều giai đoạn (Vinet gọi là công đoạn)
VD: - 621, 622,627 => 154 => 155:
- Cách 1: 621 thì có thể xuất định mức, 622, 627 thì phân bổ theo 621 hoặc phân bổ theo thành phẩm nhập kho, 154 thì đánh giá theo một chỉ 621, hoặc 622 hoặc 627 hoặc 154 đánh giá theo tỉ lệ hoàn thành bao nhiêu % của Sản phẩn chính.  Phần mềm Vinet làm được (trong bảng chuẩn đã có)
- Cách 2: 622 thì có thể định mức, 621, 627 thì phân bổ theo 622 hoặc phân bổ theo thành phẩm nhập kho, 154 thì đánh giá theo một chỉ 621, hoặc 622 hoặc 627 hoặc 154 đánh giá theo tỉ lệ hoàn thành bao nhiêu % của Sản phẩn chính.  Phần mềm Vinet làm được (trong bảng chuẩn đã có)
- Cách 3: 627 thì có thể định mức, 621, 622 thì phân bổ theo 621 hoặc phân bổ theo thành phẩm nhập kho, 154 thì đánh giá theo một chỉ 621, hoặc 622 hoặc 627 hoặc 154 đánh giá theo tỉ lệ hoàn thành bao nhiêu % của Sản phẩn chính.  Phần mềm Vinet làm được (trong bảng chuẩn đã có)
- Cách 4: 621 và 622 theo định mức, 627 phân bổ theo cả 621 và 622 (nghĩa là một giờ công hoặc 1 ngày công sẽ làm ra bao nhiêu sản phẩm hoặc ngược lại: một sản phẩm phải cần bao nhiêu giò công hay ngày công)  Phần mềm Vinet làm được (trong bảng chuẩn đã có)
- Cách 5: tất cả 621,622,627 đều phân bổ theo thành phẩm nhập kho 154 thì đánh giá theo một chỉ 621, hoặc 622 hoặc 627 hoặc 154 đánh giá theo tỉ lệ hoàn thành bao nhiêu % của Sản phẩn chính.  Phần mềm Vinet làm được (trong bảng chuẩn đã có)
tuỳ cách đơn vị mình tính mà lựa chọn cách tính giá thành cho phù hợp với mục tiêu quản lý, mục tiêu quản trị, phù hợp với tình hình thực tế để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Very Happy :
2.Tính giá thành theo PP loại trừ sản phẩm phụ:Trên wes: http://tamvietco.forumvi.com/forum-f1/topic-t26.htm đã có
Smile +Theo định mức nguyên vật liệu:
Twisted Evil Phần mềm có thể tính:
Khi ta xuất vật liệu đi sản xuất thì khó kiểm soát được số lượng thành phầm nhập kho nhưng khi bên khách hàng có nhu cầu mua hàng thì sẽ xuất vật tư đi sản xuất: ta có thể xuất vật liệu đi sản xuất nhiều lần trong một tháng và đến cuối tháng thì dùng chức năng tự động để lập phiếu nhập kho thành phẩm:
Mình phải khai báo ban đầu là Xuất kho một Kg nguyên vật liệu thì phải nhập kho bao nhiêu thành phẩm. (ở đây mình không cần lập phiếu nhập kho thành phẩm như các cách tính giá thành thông thường) thì phầm mềm Vinet phải tự động lập vào cuối mỗi tháng:
VD: Mình định mức cho bộ phận sản xuất là 1Kg nguyên vật liệu phải sản xuất ra 3 mét thành phẩm: Trong tháng xuất vật liệu 15 lần vật liệu đi sản xuất (Nợ 621, Có 152), một lần xuất là 5Kg thì cuối tháng thì phần mềm phải tự động lập phiếu nhập kho thành phẩm và tự động định khoản bút toán Nợ 155 Có 154 với số lượng là: 75 mét
Cách tính giá thành này thì 622 và 627 mình có thể định mức theo 621, hoặc có thể định mức 622 theo nhu cầu quản lý của khách hàng
 từ trên mình có thể kiểm soát được bộ phận sản xuất có đạt về chất lượng và số lượng hay không và có thể tính được lượng hao hụt bằng nhiều cách như:
 Cuối tháng hoặc một thời điểm nào đó mình có thể kiểm kê tồn kho thực tế của thành phẩm và so sánh với sổ sách phầm mềm để kiểm tra chéo giữa bộ phận sản xuất bà bộ phận kho vật vật liệu, kiểm tra xem thử lượng hao hụt giữa thực tế sản xuất và thực tế nhập kho thành phẩm,…… đưa ra hướng sản xuất chính xác hơn, tốt hơn cho doanh nghiệp
Twisted Evil Phần mềm Vinet cũng có thể tính cho nhà quản lý được lượng hao hụt giữa định mức và thực tế nhập, hoặc có thể đối chiếu, so sánh giữa tháng này với tháng khác, hoặc …….

Shocked +Theo định mức thành phẩm:
Trong một tháng khi sản xuất thì mình không kiểm soát được vật liệu số lượng vật liệu xuất bao nhiêu để sản xuất thành phẩm thì mình có thể quản lý bằng cách định mức khi tạo ra một sản phẩm thì phải cần bao nhiêu Kg nguyên vật liệu chính, cần bao nhiêu vật liệu phụ, cần bao nhiêu chi phí nhân công sản xuất:
-Phần mềm sẽ cho khai báo định mức lúc đầu là một cái sản phẩm A ban đầu cần bao nhiêu 621C, 621P và bao nhiêu 622 và cứ sản xuất nhập kho thành phẩm thoải máy theo nhu cầu của bộ phận bán hàng
VD: để Suất 1 SpA(cái) thì mất chi phí là: 10kg vật liệu chính, và mất khoảng 20.000đ chi phí nhân công
=>Và trong tháng phát sinh thì mình không cần quan tâm đến vật liệu mà chỉ cần quan tâm đến nhập kho thành phẩm:
=> đến cuối tháng thì xem nhập kho được bao nhiêu thành phẩm để biết được vật liệu sản xuất và biết được chi phí nhân công: giả sử trong tháng nhập kho thành phẩm A là 5 cái thì:
=> Phần mềm sẽ tự động tính ra và tự động hạch toán các bút toán:
Nợ 621C Có 152:50kg .125kg
Nợ 622 có 334 là: 100.000đ
Từ cách tính giá thành này mình có thể so sánh, kiểm tra chéo giữa các bộ phận sản xuất và phộ phận kho, bộ phận nhân sự bằng nhiều cách: VD: cuối tháng mình kiểm tra trong kho thành phẩm sản xuất được bao nhiêu và số lượng vật liệu xuất để sản xuất bao nhiêu và mất bao nhiêu chi phí nhân công trong tháng này để mình có thể so sánh mức hao hụt với tháng trước, có thể xem xuất vật liệu có hao hụt so với thực tê hay không, có thể xem sử dung nhân công có đạt với định mức hay không=> để đưa ra hướng sản xuất mới tốt hơn và có thể kiểm tra chéo giữa các bộ phận với nhau. Phần mềm Vinet cũng có thể tính cho nhà quản lý được lượng hao hụt giữa định mức và thực tế nhập, hoặc có thể đối chiếu, so sánh giữa tháng này với tháng khác, hoặc …….


4. Tính giá thành theo nhiều công đoạn: thường áp dụng cho những Cty may:
Cty có nhiều công đoạn khác nhau.

VD: Khi mua tơ sợ về để sản xuất dệt thành vải rồi từ vải này đưa vào may quần áo, khi may xong rồi thì xuất đi gia công (thêu,… ): như vậy mình phải tính giá thành làm 3 giai đoạn (Vinet gọi là công đoạn):
Công đoạn 1: tính giá thành cho vải
Công đoạn 2: tính giá thành cho quần, áo
Công đoạn 3: tính giá thành gia công
Trình tự tính giá thành của phần mềm Vinet như sau: có 4 cách lựa chọn

Vấn đề ở đây mình cần quan tâm là nghiệp vụ hạch toán giữa 2 công đoạn sao cho hợp lý và đúng nguyên tắc kế toán
Công đoạn 1:
+Lấy sợi, tơ làm vật liệu:
- Khi xuất đi sản xuất: Nợ 621 có 152Tơ,152 sợi: có thể xuất bình thường hoặc định mức
- Nhân công, chi phí: Nợ 622: có thể phân bổ theo 621, hoặc phân bổ theo thành phẩm nhập kho hoặc 622 định mức theo giờ công (Chọn côn đoạn 1)
- Chi phí 627: Có thể phân bổ theo 621 hoặc 622 hoặc phân bổ chung theo cả 621 và 622 (Chọn côn đoạn 1)
+ Chi phí dỡ dang 154:Có thể đánh giá theo 621 hoặc 622 hoặc 627 hoặc có thể đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành hoàn thành là bao nhiêu % so với thành phẩm nhập kho (thông thường thì khách hàng thường đánh giá dỡ dang theo % thành phẩm nhập kho.
+Nhập kho Vải thành phẩm: Vải này nhập kho một số vải để bán và một số vải để sản xuất (may quần áo) tiếp nhưng khi nhập thì nhập chung chứ không phân biệt được cái nào là sản xuất, cái nào là bán do phần mểm đưa cho khách hàng 4 hướng giải quyết:
a. Nhập Nợ 155 có 154: đến khi xuất đi sản xuất thì hạch toán Nợ 621 có 155
b. Nợ 152 có 154: khi xuất bán thì Nợ 632 Có 152
c. Theo tỉ lệ khai báo định mức (Vinet sẽ tự động làm phiếu nhập kho theo tỷ lệ % của số vải nhập kho. VD: Vải sản xuất ra 60% sẽ làm vật liệu để sản xuất tiếp và 40% sẽ là thành phẩm để bán. Thì phần mềm Vinet sẽ tự động nhập kho theo tỷ lệ như khai báo ban đầu là: -Nợ152 Có 154 = 60% số lựợng thành phẩm nhập kho
-Nợ 155 Có 154=40% số lựợng thành phẩm nhập kho
d. Nợ 155 Có 154: Khi xuất sản xuất mình có thể làm phiếu điều chuyển kho từ 155 sang TK 152 rồi tiếp tục xuất Nợ 621 Có 152
e. Hoặc mình có thể không cần nhập kho thành phẩm mà tiếp tục để trên dây chuyền sản xuất tiếp.
Công đoạn 2: vật liệu của công đoạn 2 là thành phẩm của công đoạn 1
Khi xuất vật liệu đi sản xuất:
-Nợ 621 Có 155: Nếu chọn nhập kho thành phẩm của công đoạn 1 là cách a
-Nợ 621 Có 152: Nếu chọn nhập kho thành phẩm của công đoạn 1 là cách b
-Còn chi phí 622 và 627 thì trong lúc hạch toán sẽ chọn nó thuộc công đoạn nào thì phần mềm sẽ tự động phân bổ cho công đoạn đó (Chọn công đoạn 2)
-Chi phí Dỡ dang 154 có thể phân bổ giống như công đoạn 1
-Nhập kho thành phẩm: Nợ 155 Có 154
Công đoạn 3: vật liệu của công đoạn 3
-Xuất kho đi gia công SX: Nợ 155 Có 154
-Chi phí gia công: Nợ 622 Nợ 627 Có 111,112 (Chọ công đoạn gia công)
-Phần mềm sẽ kết chuyển tự động và phân bổ cho thành phẩm : Nợ 154GC Có 622, 627
- Nhập kho thành phẩm Gia công: No 155 Có 154GC
Twisted Evil Lưu ý cần biết: -Còn nếu Cty sản xuất thêm nhiều công đoạn nữa thì vẫn làm giống như trên: ở đây tính giá thành theo nhiều công đoạn thì vấn đề Vinet cần quan tâm ở đây không phải là cách tính và cách phân bổ giá thành cho từ công đoạn và từng thành phẩm mà là lúc hạch toán bút toán nhập kho thành phẩm giữa các công đoạn sao cho hợp lý.
- Còn về Tài sản cố định trong lúc khai báo phân bổ thông thừờng thì những phần mềm khác sẽ chỉ tính cho một công đoạn sản xuất còn Vinet thì trong lúc khai báo tài sản vẫn có thể cho khai báo là TSCĐ này phân bổ cho CĐ1 là bao nhiêu % và CĐ2 là bao nhiêu %/tỳ lệ khấu hao. Hoặc có thể là phân bổ Cho TK 627 bao nhiêu và 641,642 là bao nhiêu tỷ lệ khấu hao trong lúc phân bổ tự động. (Vì một TSCĐ mình có thể vừa sử dụng cho Sản xuất vừa sử dụng cho bán hàng và vừa quản lý.)
- Vinet khi tính giá thành theo nhiều công đoạn thì có thể phân bỗ theo nhiều cách vẫn đựơc: VD: 621CĐ1 thì xuất theo định mức còn 621 CD2 thì xuất 1 cục rồi phân bổ theo thành phẩm nhập kho vẫn đc rồi công đoạn 3 sẽ theo hệ số vẩn đựơc. Còn 622 và 627 cũng vậy mỗi CĐ sẽ phân bổ theo một tiêu thức khác nhau làm vẫn đựơc.
Mad

Basketball [b]=>Chuyên: -tư vấn về các giải pháp về giá thành trong phần mềm
-Cung cấp các loại các loại phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị sản xuất, thương mại dịch vụ,Cafe,....
-Tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng phần mềm, chỉnh sửa phần mềm,....
phonne: 0934 941 098 (toannn- Nguyễn Ngọc Toàn)hoặc toannn.tamvietco@yahoo.com.vn[/b
]

hoặc www.tamvietco.com

-Phần mềm giá thành.
-Phần mềm kế toán giá thành.

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết